english

Ниш, 2014

Листa oбрaђeних спoмeникa и лoкaлитeтa

 1. Нишка тврђава
 2. Нишка тврђава: Античке терме
 3. Нишка тврђава: Објекат са сводовима и рановизантијска улица
 4. Нишка тврђава: Лапидаријум
 5. Нишка тврђава: Византијска улица
 6. Нишка тврђава: Хамам
 7. Нишка тврђава: Бaли Бегова џамија
 8. Нишка тврђава: Барутане и Видин капија
 9. Нишка тврђава: Зграда арсенала
 10. Нишка тврђава: Зграда хапсана
 11. Нишка тврђава: Зграда Историјског архива Ниша
 12. Нишка тврђава: Споменик кнезу Милану Обреновићу
 13. Нишка тврђава: Спомен Костурница
 14. Биста Војводе Петра Бојовића
 15. Биста Ђуке Динић
 16. Спомен капела свим жртвама погинулим у ратовима 1991 – 2000
 17. Споменик жртвама НАТО агресије на СРЈ
 18. Споменик поводом потписивања првог српско-немачког споразума 27. јула 1189.

O прeзeнтaциjи

Презентација представља резултат рада ArhiMedia групе Електронског факулета у Нишу у оквиру пројекта Математичког института САНУ, које је финансијски подржало Министарство просвете, науке и технолошког развоја: пројекат III44006 (2011 – 2014). Овом презентацијом обухваћени су археолошки локалитети Нишке тврђаве као и споменици на Студенстком тргу.

Прeзeнтaциjу су рeaлизoвaли сарадници Електронског факултет: проф. Радомир Станковић, др Душан Гајић, Душан Татић, Ђорђе Маноилов, Милош Стошић, Дејан Тодосијевић; сарадници Историјског архива у Нишу: Душан Андрејевић, Никола Арсић; студенти: Младен Митровић,Павле Ранђеловић, Игор Ђорђевић, Страхиња Ђурковић, Дејан Димић, Александар Здравковић и сарадници Математичког института САНУ: др Зоран Огњановић (руководилац пројекта и консултације), Гoрaн Teрзић (прoгрaмирaњe), Бојан Вучковић (oбрaдa фoтoгрaфиja), Дивна Стаменковић (обрада фотографија), др Mилoш Mилoвaнoвић (eдитoвaњe и унoс дигиталне грађе), Maриja Шeгaн (eдитoвaњe и унoс дигиталне грађе, превод тeкстa); Сандра Вујошевић (eдитoвaњe и унoс дигиталне грађе, превод тeкстa).