english
Нишка тврђава: Зграда хапсана
Документација
Архитектура


Основни подаци
Предметна одредница
Нишка тврђава
Место
Општина
Период
Период градње
1861 - 1864
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 289
Датум уписа у централни регистар
23.12.82.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 671/48 од 06.05.1948. год

Текст приредили: Никола Арсић, Душан Андрејевић и Душан Татић

 

У Нишкој тврђави се између Видин и Водене капије налази зграда турског затвора – хапсана. Настала је вероватно у првој половини XVIII века. Међутим, та зграда није сачувана већ је сачувана зграда хапсане која је грађена између 1861. и 1864. године. То је спратни објекат правоугаоне основе, грађен од цигле и камена, са седам просторија у приземљу и десет просторија на спрату. До ослобођења Ниша од Турака у њему су затваране и мучене Нишлије који су били учесници антитурских покрета и буна. После ослобођења Ниша 1878. године затвор је обновљен и ограђен високим зидом. Током I светског рата, бугарски окупатори су велики број родољуба затварали и мучили у хапсани, а одатле су их, нарочито после Топличког устанка, одводили кроз Капију смрти у ров на северној страни Тврђаве и ту су их стрељали. Хапсана је после I светског рата коришћена као војни затвор.

 

Литература. 1) Андрејевић Б. (1996). Споменици Ниша: заштићена културна добра од изузетног и великог значаја. Ниш: Просвета; 2) Симоновић Д. et al. (1995). Енциклопедија Ниша: историја. Ниш, Градина: Просвета; 3) Милић Д. et al. (1983). Историја Ниша 1: Од најстаријих времена до ослобођења од Турака 1978 године. Ниш, Градина: Просвета; 4) Група аутора (2011). Лексикон града Ниша. Београд; 5) Мирчетић Д.Ж. (2002). Историјски архив Ниш 1948-1998. Ниш: Вук Караџић; 6) Ђуровић Љ., & Вучковић Н. (2013). Водич Историјског архива Ниш. Ниш: Пунта.