english
Нишка тврђава: Барутане (Џебане) и Видин капија
Документација
Архитектура
Архитектура


Основни подаци
Предметна одредница
Нишка тврђава
Место
Општина
Период
Период градње
1720 – 1723
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 289
Датум уписа у централни регистар
23.12.82.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 671/48 од 06.05.1948. год

Текст приредили: Никола Арсић, Душан Андрејевић и Душан Татић

 

Очувано их је пет у Тврђави и грађене су између 1720-1723. године. Четири, исте величине, налазе се уз северни зид, а једна мања се налази у источном делу Тврђаве. Ова мања, позната је и као „ковачница“ јер је до 70-их година XX века коришћена као ковачница грађевинске оперативе Завода за заштиту споменика културе Ниша. Барутане у северном делу Тврђаве су приземне правоугаоне грађевине са четвороводним ћеремидним кровом. Унутрашњи простор озидан је масивним зидом, дебљине преко једног метра, око кога се пружа узани ходник. Ова централна просторија служила је за смештај барута и муниције, а околни ходник, такође полуобличасто засведен, коришћен је за војнике у случају напада. Они су, кроз 12 узаних отвора у зидовима (пушкарнице), могли да дејствују и бране објекат. Масивни спољни и унутрашњи зидови барутане грађени су од ломљеног камена, а углови, довратници и надвратници су од пешчара. Венац дуж поткровља је од камена и опеке, а улазна врата су од дрвета, ојачана гвожђем. Барутана у источном делу Тврђаве је мањег обима и подељена је на две мање просторије, са посебним вратима на свакој. Покривена је двосливним ћеремидним кровом. Ове барутане једини су објекту ове врсте сачувани у Србији.

 

Литература. 1) Андрејевић Б. (1996). Споменици Ниша: заштићена културна добра од изузетног и великог значаја. Ниш: Просвета; 2) Симоновић Д. et al. (1995). Енциклопедија Ниша: историја. Ниш, Градина: Просвета; 3) Милић Д. et al. (1983). Историја Ниша 1: Од најстаријих времена до ослобођења од Турака 1978 године. Ниш, Градина: Просвета; 4) Група аутора (2011). Лексикон града Ниша. Београд; 5) Мирчетић Д.Ж. (2002). Историјски архив Ниш 1948-1998. Ниш: Вук Караџић; 6) Ђуровић Љ., & Вучковић Н. (2013). Водич Историјског архива Ниш. Ниш: Пунта.