english
Нишка тврђава: Зграда Историјског архива Ниша
Документација
Архитектура


Основни подаци
Предметна одредница
Нишка тврђава
Место
Општина
Период
Период градње
1890
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 289
Датум уписа у централни регистар
23.12.82.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 671/48 од 06.05.1948. год

Текст приредили: Никола Арсић, Душан Андрејевић и Душан Татић

 

Смештена је у северозападном делу Нишке тврђаве. Изграђена је око 1890. године и представља једини јавни сачувани објекат са краја XIX века. Овај тада приземни објекат са основом издуженог правоугаоника, једини је војни објекат који је изграђен у Тврђави после ослобођења Ниша од Турака. По својој архитектури и стилским карактеристикама припада еклектици. Коришћена је најпре за смештај Картографског одељка српске војске, а од почетка XX века до I светског рата, у овој згради била је смештена Прва подофицирска артиљеријска школа. Током I светског рата бугарски окупатори су зграду претворили у затвор и одатле су Србе родољубе, нарочито после Топличког устанка, одводили кроз Капију смрти у ров на северној страни Тврђаве и ту су их стрељали. Између два светска рата зграда је коришћена као касарна, као и за време II светског рата када су ту били Немци. Зграда је 1951. године предата Историјском архиву на коришћење. Године 1974. године зграда је делимично адаптирана и тада је дошло до уништења карактеристичних детаља на згради услед нестручности. Нова адаптација зграде трајала је од 2002. до 2006. године и од тада зграда добија свој данашњи изглед. Садашњу зграду архива чини приземни и спратни део у површини од 1200 м². Зграда Архива стављена је под заштиту државе и проглашена је спомеником културе 1975. године.

 

Литература. 1) Андрејевић Б. (1996). Споменици Ниша: заштићена културна добра од изузетног и великог значаја. Ниш: Просвета; 2) Симоновић Д. et al. (1995). Енциклопедија Ниша: историја. Ниш, Градина: Просвета; 3) Милић Д. et al. (1983). Историја Ниша 1: Од најстаријих времена до ослобођења од Турака 1978 године. Ниш, Градина: Просвета; 4) Група аутора (2011). Лексикон града Ниша. Београд; 5) Мирчетић Д.Ж. (2002). Историјски архив Ниш 1948-1998. Ниш: Вук Караџић; 6) Ђуровић Љ., & Вучковић Н. (2013). Водич Историјског архива Ниш. Ниш: Пунта.