english
ВРЕМЕНСКА ОСА
П
Р
А
И
С
Т
О
Р
И
Ј
А
Камено
доба
Палеолит (5)2.6 million BC – 10000 BC
Мезолит (2)10000 BC – 8000/7000 BC
Неолит (12)8000/7000 BC – 3500 BC
Метално
доба
Енеолит/ Бакарно доба (4)3500 BC – 2200 BC
Бронзано доба (3)2200 BC – 1100 BC
Гвоздено доба (14)1100 BC – 150 AD
И
С
Т
О
Р
И
Ј
А
Стари
век
Предримско доба (11)300 BC – 100 AD
Римско доба (69)100 AD - 700 AD
Средњи
век
Пре Немањића (27)700 - 1167
Од Стефана Немање до Краља Милутина (30)1167 - 1267
Од Краља Милутина до распада Царства (84)1267 - 1371
Од распада Царства до пада под Турке (87)1371 - 1459
Нови
век
Од пада под турску власт до Велике сеобе (160)1459 - 1690
Од Велике сеобе до Првог српског Устанка (217)1690 - 1804
Од Првог српског устанка до Првог светског рата (478)1804 - 1914
 Савремена историја (117)1914 -