english
Листа пројеката

Ову презентацију је реализовао мултидисциплинарни тим Националног центра за дигитализацију са задатком формирања модела за развој електронског каталога споменика културе у Србији и дигитализације одговарајуће документације. Дигитализацијом културних ресурса, од којих се неки не могу репрезентовати у класичним папирним публикација, спроводи се заштита и отвара могућност специфичног проучавању споменика. У каталогу су комбиновани записи из више институција из Србије које се баве заштитом наслеђа, укључујући и библиографске референце које омогућавају даље детаљно изучавање представљених садржаја. Делови презентације су слободно доступни.