english
Манастир Св. Ђорђa, Темска
Документација
Архитектура
Сликарство
Покретна културна добра


Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XVI век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 212
Датум уписа у централни регистар
21.06.1982.
Редни број у локалном регистру
8
Датум уписа у локални регистар
18.03.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 327/48 од 08.03.1948. год; Решење Завода за заштиту споменика културе Ниш бр. 22 од 1.06.1968. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83
Живопис