english
Манастир Велуће
Документација
Архитектура
Сликарство


Основни подаци
Предметна одредница
Манастир Велуће
Место
Општина
Период
Период градње
1377/1378
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 175
Датум уписа у централни регистар
05.04.1982.
Редни број у локалном регистру
23
Датум уписа у локални регистар
09.02.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.1344/48 од 17.08.1948. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.
УДК
726.7(497.11) 271.222(497.11)-523.6
Архитектура