english
Пиротски град
Документација
Архитектура


Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIV век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 226
Датум уписа у централни регистар
21.06.1982.
Редни број у локалном регистру
45
Датум уписа у локални регистар
10.03.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 115/53 од 16.02.1953. год; Решење Завода за заштиту споменика културе Ниш бр.20 од 14.05.1968. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.
Архитектура