english
Манастир Наупара
Документација
Архитектура


Основни подаци
Предметна одредница
Манастир Наупара
Место
Општина
Период
Период градње
XIV век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 187
Датум уписа у централни регистар
05.04.1982.
Редни број у локалном регистру
40
Датум уписа у локални регистар
17.02.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.450/49 од 18.03.1949. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.
Архитектура