english
Тврђава Фетислам
Документација
Архитектура


Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XVI век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 284
Датум уписа у централни регистар
23.12.1982.
Редни број у локалном регистру
54
Датум уписа у локални регистар
16.12.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Републичког завода за заштиту споменика културе Београд бр. 1767/i од 27.10.1964. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.
Тврђава