english
Манастир Копорин
Документација
Архитектура
Сликарство
Покретна културна добра
Архитектура
Сликарство
Покретна културна добра
Остало


Основни подаци
Предметна одредница
Манастир Копорин у близини Велике Плане
Место
Општина
Период
Период градње
крај XIV или почетак XV века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 544
Датум уписа у централни регистар
24.10.1983.
Редни број у локалном регистру
4
Датум уписа у локални регистар
25.03.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.297/51. од 26.2.1951. год; Одлука СО Велика Плана бр.011-83/89-01 од 5.6.1989. ( Међуопштински службени лист,бр.6.,од 12.6.1989.)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.
Одабрани извори и литература