english
Манастир Покајница
Документација
Архитектура
Сликарство
Покретна културна добра
Архитектура
Сликарство
Остало


Основни подаци
Предметна одредница
Манастир Покајница у близини Велике Плане
Место
Старо село
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1818
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 539
Датум уписа у централни регистар
24.10.1983.
Редни број у локалном регистру
2
Датум уписа у локални регистар
25.03.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.2262/48. од 20.12.1948. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79
Одабрани извори и литература