english
Манастир Св. Ђорђа у Ајдановцу
Документација
Архитектура
Сликарство
Покретна културна добра
Остало
Архитектура
Сликарство
Покретна културна добра
Остало


Основни подаци
Предметна одредница
Манастир св. Ђорђа у Ајдановцу
Место
Општина
Период
Период градње
1485
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 236
Датум уписа у централни регистар
21.06.1982
Редни број у локалном регистру
70
Датум уписа у локални регистар
22.03.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Ниш бр.231 од 31.03.1970. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83
УДК
726.7(497.11) 271.222(497.11)-523.6
Основна и просторна архитектура - Олтарска апсида
Основна и просторна архитектура - Припрата
Основна и просторна архитектура - Манастирски конаци
Основна и просторна архитектура - Звоник