english
Остаци цркве Св. Варваре (Св. Димитрија) у селу Кметовце
Документација
Архитектура


Основни подаци
Предметна одредница
Остаци цркве Св. Варваре (Св. Димитрија) у селу Кметовце
Место
Општина
Период
Период градње
1375/1400
Сликар
Илиа Лончаревић
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1375
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе - Приштина, канцеларија у Лепосавићу
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини о утврђивању својстава споменика културе, бр. 369 од 12. 7. 1963. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник НРС бр. 51/59).
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90
Остаци цркве