english
Црква Св. Богородице у селу Средска
Документација
Архитектура
Сликарство


Основни подаци
Предметна одредница
Црква Св. Богородице у селу Средска
Место
Општина
Период
Период градње
1646/1647
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1404
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе - Приштина, канцеларија у Лепосавићу
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС у Београду, бр. 1574 од 16.12.1950.г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/4).
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90
Фреске
Иконостас