english
Војиновића мост у Вучитрну
Документација
Архитектура


Основни подаци
Предметна одредница
Војиновића мост у Вучитрну
Место
Општина
Период
Период градње
1375/1400
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1373
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе - Приштина, канцеларија у Лепосавићу
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС у Београду, бр. 859 од 11 јуна 1949. године. Закон о заштити споменика културе и природних реткости ( Сл. гласник НРС бр. 54/4 ).
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

Најстарији сачувани камени мост у Србији, настао крајем XIV или почетком XV века, првобитно је премошћавао реку Ситницу на траси старог пута Дубровник–Скопље. Према предању, ктитори моста били су браћа Војиновићи, сестрићи цара Душана, чија је резиденција била у Вучитрну. Природном променом тока Ситнице мост је изгубио своју реку, а засипањем изгубио и своју првобитну дужину. Асиметричан је, са главним лучим отвором распона од око 13 m, дужине од преко 135 m и ширине коловоза од готово 5 m. Пет у темену преломљених лукова свакако су старији део моста, док су четири лука полукружног облика накнадно дозидана. Полихромија је остварена смењивањем правилно тесаних блокова црвенкастог и сивог камена. Војиновића мост усред Вучитрна једно је од прворазредних сведочанстава средњовековног грађевинског умећа. Конзерваторски радови нису извођени, премда стање моста захтева санацију.

 

Литература. 1) Катанић Н., & Гојковић М. (1961). Грађа за проучавање старих камених мостова и акведуката у Србији, Македонији и Црној Гори. Београд, 18-22; 2) Гојковић М., & Стевановић Б. (1997). Стари камени мостови Косова и Метохије (Вредности и актуелна проблематика). Старине Косова и Метохије, 10 (Приштина 1997), 57-58.