english
Црква Св. Јована у селу Беривојце
Документација
Архитектура
Сликарство


Основни подаци
Предметна одредница
Црква Св. Јована у селу Беривојце
Место
Општина
Период
Период градње
1300/1600
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе - Приштина, канцеларија у Лепосавићу
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 338 од 19.6.1963.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник НРС бр. 51/59).
Иконстас
Живопис цркве