english
Остаци утврђења Хисар у Прокупљу
Документација
Архитектура
Архитектура


Основни подаци
Предметна одредница
Остаци утврђења Хисар у Прокупљу
Место
Општина
Период
Период градње
15. век/15th century
Категорија
Редни број у централном регистру
СК2052
Датум уписа у централни регистар
17.12.2010
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Ниш
Планска основа утврђења Хисар