english
Перес
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
Мезолит
Категорија
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Локалитет се налази на песковитом узвишењу поред Лудошког језера, североисточно од Суботице. Приликом истраживачких радова 1951. установљено је да је налазиште у слоју леса у којем се запажају трагови ватришта. Пронађена су артефакта чија културна припадност није одређена. Пешчано тло око језера начето је еолском ерозијом, тако да су на површину доспели археолошки предмети различите културне припадности. Између осталих, то су предмети микролитске индустрије са карактеристичним геометријским облицима. Поређењем са сличним налазима из суседне Мађарске, датовани су у период мезолита, у време између 8000–7000 година пре н. е. Археолошки локалитет није потврђен.