english
Гробно место са спомеником Стевану Миловановићу, на Алмашком гробљу у Новом Саду, О Нови Сад
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1946.
Редни број у централном регистру
СК 1591
Датум уписа у централни регистар
28.12.1999.
Редни број у локалном регистру
35
Датум уписа у локални регистар
01.12.1999.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин, бр. 01-236/ 4-72 од 04.05.1972.г.

Стеван Милованов ( 1855-1946) је био познати професор новосадске гимназије и њен дугогодишњи директор. Дошао је из Београда 1878. године и остао у Новом Саду све до своје смрти. Написао је и први штампани каталог библиотеке Матице српске. Споменик се налази на Алмашком гробqу на 1. парцели, 1. рејон, 1. ред. Саграђен је од црног мермера, облика уобичајеног за надгробне споменике.