english
Висибаба, археолошки локалитет - Болница
Основни подаци
Место
село Висибаба
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
крај II - почетак III века
Редни број у централном регистру
АН 31
Датум уписа у централни регистар
27.06.1983.
Редни број у локалном регистру
7
Датум уписа у локални регистар
13.06.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споемника културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Републичког завод за заштиту споменика културе Београд бр.63/1. од 19.01.1971. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 47/87

Налази се на истуреној тачки старог тока реке Скрапеж, на благој терасастој падини. Локалитет је одвојен данашњим сеоским путем од локалитета Савинац, са којим заједно чини целину великог античког насеља с краја II и почетка III века. Приликом копања темеља за болничку зграду наилазило се на остатке већег архитектонског објекта као и делове архитектонске пластике. Претпоставља се да је локалитет припадао централном делу насеља са очуваним бедемом и угаоним кулама на североисточној страни. Читава површина локалитета данас је под парком Медицинског центра и њивама које се обрађују. Прецизнији подаци о стању локалитета установљени су приликом рекогносцирања 1970. и првих сондажних ископавања 1982. године.