english
Ваљавица у Бистрици
Основни подаци
Место
село Бистрица
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
крај XIX - почетак XX века
Редни број у централном регистру
СК 570
Редни број у локалном регистру
36
Датум уписа у локални регистар
01.04.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево
Основ за упис у регистар
Одлука СО Петровац на Млави бр. 020-49/83 од 30.03.1982.

У селу Бистрици општина Петровац у крају званом Лештар налази се Ваљавица. То је објекат за прерду сукна, настао вероватно половином XIX века. Објека се састоји од две просторије и налаи се недалеко од реке Бистрице. У једној простосрији је соба за боравак, а у другој се налазе ступе и маљеви са осталим деловима који служе за прераду сукна. Објекат се може сматрати да је направљен у стилу полу брвнаре. Део који служи за становање, направљен је од ломљеног камена са таваницом, а уделу где се налазе ступе, направљен је од брвана. На тој страни је и велики точак кога покреће вода из јаза изнад њега, а овај ток саме ступе. Кров је двоводан и покривен је по пола, бибе црепом и фалцованим црепом. Под у ваљавици је од набијене земље. Димензије објекта су следеће: дужина 7,90, ширина 4,25, висина 3,74 м. Дебљина зидова од камена је 0,80 м, а дебљина талп, дела од брвана је 0,04 м. Укупна поврина који захвата објекат износи 33,57 м2.