english
Локалитет код Швањског моста
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
-900/-200
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр.1003 од 31.12.1967.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРСрбије бр. 3/66).

У селу Уиз, око 500 м југозападно од Швањског моста, налази се један тумул пречника 15 м, висине 1,70 м, који је могуће датовати у период гвозденог доба (8-3. век пре нове ере).