english
Зграда Музеја Крајине
Основни подаци
Место
Неготин, Улица Вере Радосављевић бр. 1
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
крај XIX века
Редни број у централном регистру
СК 335
Датум уписа у централни регистар
11.01.1983.
Редни број у локалном регистру
106
Датум уписа у локални регистар
20.12.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Одлука СО Неготин бр.633-7/80-III од 18.06.1980. год

Објекат је грађен као грађанска кућа са локацијом на углу улица Вере Радосављевић и Љубе Нешић. Зграда у којој је смештен МузејКрајине подигнута је крајем XIX и почетком ХХ века. Објекат својим положајем представља део уличног низа, а својом масом се истиче и фланкира почетак улица Вере Радосављевић и Љубе Нешића. Има приземље и спрат, тако да је у приземљу део изложбених просторија и депои, а на спрату већи део изложбеног и канцеларијсог простора. Објекат се масивном градњом као и масивним спољним изгледом знатно истиче од осталих објеката у ужем центру Неготина. Улични угао зграде је по вертикали равно засечен и надвишен самостално озиданим дубичним елементом, који ограничава за себе извесну угаону просторију у нивоу таванског простора са прозорским отворима. Фасаде према улици обрађене су рустичним фасадним малтером, са апликацијма и вештачким каменом. Источна дворишна фасада обилује извесним елементима и детаљима орнаменте пластике, углавном око прозора и на делу венца, па и у погледу фасадних зидова у маси. У склопу се истичу дворишне фасаде у маси који у нивоу крова надвишава венац сстрехе изавршава се лименим покривачем у виду куполе.