english
Манастир Кончулић
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XII век/1861
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 501
Датум уписа у централни регистар
28.6.1983
Редни број у локалном регистру
101
Датум уписа у локални регистар
13.06.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Краљево бр.123/70 од 14.04.1970. год,
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Налази се у атару села Казновићи, на левој обали Ибра 3 km југоисточно од Рашке. Данашња црква Св. Николе, обновљена 1861, лежи на остацима истоимене манастирске цркве која се помиње у студеничком типику, а чије време настанка није познато. Према изворима, цркву је обновио Стефан Немања, а у њој је замонашен архиепископ Данило II. Почетком XIV века, за време краља Милутина, манастир постаје седиште новоустаљене Кончулске епископије. Опустошен је после Аустро-турског рата 1689. Првобитна црква била је живописана. Остаци фресака, комади архитектонске пластике и налази керамичког материјала и поломљених мермерних надгробних плоча, секундарно употребљених приликом обнове, говоре о постојању цркве у XIV веку, што не искључује могућност ранијег датовања. Истраживачким радовима откривена је некропола старија од првобитне цркве. Уз обимни манастирски зид откривени су остаци конака, улаза и степеништа као и других пратећих објеката. Приликом обнове, црква је највећим делом задржала основну концепцију првобитне, осим параклиса и капелице на северној страни. У основи је једнобродна, са полукружном олтарском апсидом и капелицом правоугаоне основе на јужној страни. Радикална обнова извршена је у горњим зонама као и у ентеријеру. Од 1975–79. вршена су археолошка истраживања и конзерваторски радови.