english
Спомен кућа у Робајама
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
прве деценије XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 347
Датум уписа у централни регистар
12.01.1983.
Редни број у локалном регистру
62
Датум уписа у локални регистар
23.12.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ваљево
Основ за упис у регистар
Одлука СО Мионица бр.633-2/79 од 20.04.1979. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

У селу Робаје, на обронцима Маљена, у кући Секуле и Десанке Бојиновић, сестре народног хероја Драгојла Дудића, 18. септембра 1941. боравио је Јосип Броз Тито на путу од Београда до Столица. Овде се Броз први пут сусрео са партизанским јединицама на ослобођеној територији, односно са Колубарским батаљоном Ваљевског партизанског одреда и извршио њихову смотру. Кућа је мањих димензија, у основи правоугаона са плитким темељима од ломљеног камена, зидовима рађеним у бондруку, четворосливним кровом покривеним бибер црепом и са три просторије. Поред куће се налазе помоћне зграде из тог времена и споменик који је израдио Антун Аугустинчић. Споменик се састоји од Титове бисте и плоче са текстом Титовог сећањем на боравак у Робајама. На улазу у домаћинство је постављена спомен-плоча која говори о самом догађају. Кућа је 1977. претворена у спомен-музеј. Зидови на кући су током земљотреса 1998. попуцали, а таваница прокишњава.