english
Зграда Основне школе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1905
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 474 од 14.11.1980. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

У селу Пожаране подигнута је 1905. године зграда основне школе у којој се развијала настава на албанском језику. Први буквар на албанском језику, из ове школе, налази се у Албанолошком институту у Приштини.