english
Кућа Сулејмана Вокшија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 222 од 29.4.1980. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

У месту Ђаковица налази се кућа Сулејмана Вокшија из 19. века.