english
Симића кућа
Основни подаци
Место
Крушевац, Закићева 4
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
почетак XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 517
Датум уписа у централни регистар
28.6.1983
Редни број у локалном регистру
136
Датум уписа у локални регистар
13.06.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Краљево бр.45/76 од 26.05.1976. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Подигнута је почетком XIX века. Сматра се да је припадала турским беговима, браћи Френчевић, виновницима спора који је послужио као повод за припајање шест отргнутих нахија Кнежевини Србији 1833. Није тачна њена идентификација са конаком Френчевића, који је откупио кнез Милош и поклонио своме куму Стојану Симићу и његовом брату Алекси, са задатком да куповином турских имања убрзају њихово исељење, а у којој су се почетком 1835. на крштењу Стојановог сина окупили учесници кнез Милетине буне која није довела до промене власти, али је допринела кнежевој абдикацији 1839. Конак Френчевића постојао је на месту начелства, данашње Скупштине општине, по чему би ова кућа била једна из поседа Симића. Кућа је спратна, са подужним тремом у приземљу и на спрату, ослоњеним на профилисане стубове, док је са наспрамне стране угаони трем. Приземље је грађено ломљеним каменом, а спратни део је у бондруку и чатми. Простор у приземљу имао је економску намену, док је на спрату стамбени, организован преко централног хола повезаног са тремом. Значајна као једна од најстаријих зграда Крушевца, кућа Симића предочава оријентални изглед чаршије прве половине XIX века. Реконструисана је 1953. и претворена у музеј, а обимни конзерваторски радови изведени су и 1977.