english
Родна кућа војводе Степе Степановића
Основни подаци
Место
Београд-Кумодраж
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
средина XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 126
Датум уписа у централни регистар
14.08.1981.
Редни број у локалном регистру
126
Датум уписа у локални регистар
16.06.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика културe града Београда бр.1158 од 24.10.1974. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Родна кућа војводе Степе Степановића са кућиштем, три зграде, двориштем и воћњаком налази се у Кумодражу, у Врчинској улици бр. 1. Рођен овде 1856. године, Степа Степановић био је истакнути војсковођа, војвода српске и југословенске војске. Учествовао је у свим ратовима Србије у периоду 1876–1918. на разним командним положајима и уређивао службени Војни лист и часопис Ратник. Умро је и сахрањен у Чачку 1918. године Кућа је вероватно подигнута средином XIX века. По својим градитељским карактеристикама припада типу старије моравске куће, какве се средином XIX века веома често подижу у селима београдске околине, те поседује архитектонске и етнолошке вредности. Основа јој је правоугаона, димензија 10x8 m, и састоји се од три просторије: „куће”, собе и собице. Зидана је у бондручној конструкцији са испуном од чатме, док су темељи од ломљеног камена. Кров је четворосливан, првобитно покривен шиндром коју данас замењује цреп. Кућа је обележена спомен-плочом.