english
Спомен парк Чачалица
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
194?-1945; 1952-1963
Категорија
Редни број у централном регистру
ЗМ 22
Датум уписа у централни регистар
22.12.1992.
Редни број у локалном регистру
2
Надлежни завод који води локални регистар
Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево
Основ за упис у регистар
Решење Републичког завода за заштиту споменика културе Београд бр.949/2 од 05.12.1973. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

На месту данашњег споменичког комплекса је у току II светског рата стрељано око 3.000 родољуба, симпатизера НОП-а и заробљених партизана. Место на коме почивају њихови посмртни остаци обележено је спомеником изведеним у форми зида, са пушчаним удубљењима и партизанским симболима који обележавају стрељање жртава. У оквиру спомен-парка, који обухвата 28 ha, налази и костурница бораца Црвене армије, палих октобра 1944. на подручју од Рудне главе до Младеновца. Са уређењем Чачалице отпочело се 1952, аутори пројекта споменичког комплекса су архитекта Б. Стојановић и вајар С. Мишић, а реализација је окончана 1963. године.