english
Хумска чука
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
друга половина III миленијума пре н.е.
Категорија
Редни број у централном регистру
АН 42
Датум уписа у централни регистар
20.12.1983.
Датум уписа у локални регистар
15.12.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.бр.373/50 од 07.04.1950. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Локалитет се налази северно од села Хума, у близини Ниша, на стрмом узвишењу које је са три стране практично неприступачно. Најстарији хоризонти овог вишеслојног налазишта припадају бубањској групи, односно Бубањ–Салкуца–Криводол културном комплексу, у енеолитском периоду распрострањеном на подручју од Трансилваније и Олтеније на северу, до Пелагоније и Албаније на југу. Насеље се налази у матичном подручју бубањске културе, чије се формирање везује за продор нових етничких елемената у другој половини III миленијума пре н. е. Својим положајем контролисало је целокупну Нишку котлину и било један од важних центара насељености овог краја. Међу керамичким материјалом заступљени су сви облици који се, поред других елемената из области орнаментике, сматрају носиоцима стила ове културне групе: пехари са две дршке, зделе са ободом повијеним на унутра, плитки тањири и амфоре. Осим посуда грубе и обичне фактуре, јавља се и квалитетна, црноуглачана керамика која се ослања на позноенеолитску, пре свега