english
Антички Таурунум
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
I – IV век
Редни број у централном регистру
АН 13
Датум уписа у централни регистар
19.08.1981.
Редни број у локалном регистру
13
Датум уписа у локални регистар
06.07.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.бр.963/48 од 17.06.1948. год; Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр.669/4 од 17.11.1965. год

Локалитет обухвата римско утврђење, цивилно насеље и некрополу. Антички Taurunum настао је на рушевинама келтског утврђења, на простору данашњег Гардошког брега. Око утврђења развиле су се canabae које се врло брзо шире и прерастају у богато насеље захваљујући важним трговачким, сувеземним и воденим путевима. Taurunum постаје важно место у овом делу римске провинције Panonie Inferior. Као антички град живео је и развијао се од I до VI века. Његов развој одвијао се у два смера као војничко утврђење типа кастела у склопу римског лимеса и седиште Дунавске флоте са пристаништем, и као трговачки центар. С обзиром на географски положај, био је изложен нападима и пљачкама варварских народа. Као и други антички градови Taurunum је прерастао у средњовековно насеље, најпре под именом Malevilla а затим Земун. На подручју данашњег Гардошког брега и старог језгра Земуна годинама су налажени остаци римске материјалне културе (остаци фортификације, профане, кутне и гробне архитектуре, епиграфски споменици, рељефи, оставе новца и други покретни материјали).