english
Магистрат у Земуну
Основни подаци
Место
Земун, Трг победе 3
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1823-1832
Редни број у централном регистру
СК 55
Датум уписа у централни регистар
17.06.1981.
Редни број у локалном регистру
55
Датум уписа у локални регистар
05.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр.96/4 од 19.05.1965. год.

Зграда магистрата саграђена је од 1823. до 1832. године по члановима земунског градитеља Јозефа Фелбера. Обликована је у класицистичком стилу, једноставно, строго, симетрично са плитким средишњим ризалитом, који се завршава троугластим забатом. Грађена је опеком у кречном малтеру, са масивним зидовима. Међуспратне конструкције, сводне и архитравне имају барокне одлике. Зграда је дограђена 1836. године по плановима које је потписао градскии канцелист Крижанић, и тиме изменила првобитну чистоту класицистичке концепције. У историјском развоју Земуна града представља сведочанство његовог прогресивног раста и посебно развоја општинске управе. Својим положајем означава стару регулацију, обимом једну од највећих зграда старог Земуна, солидном грађевинском израдом и чистотом стила представља домет свога времена у Земуну.