english
Кућа Афродите Биало
Основни подаци
Место
Земун, Ул. Главна бр. 45
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
око 1800. год
Редни број у централном регистру
СК 24
Датум уписа у централни регистар
17.06.1981.
Редни број у локалном регистру
24
Датум уписа у локални регистар
14.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решења Завод за заштиту споменика културе - Одељење за Војводину у Новом Саду бр.219 од 27.02.1951. год,

Кућа је подигнута око 1800. године. Има подрум испод дела зграде, приземље спрат и карактеристични високи кров. Грађена је од тврдог материјала, двотрактног је типа и двојне намене. Обликована је уу стилу ампира. Фасада је симетрично компонована са главним колским улазом у средини. Главни улаз има једну од најлепших сачуваних сстилских капија у старом језгру Земуна. Зграда представља репрезентативни примерак боље грађанске куће почетком XIX века, а са суседним кућама чини јединствену амбијенталну целину.