english
Земунска тврђава
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
IX век
Редни број у централном регистру
СК 15
Датум уписа у централни регистар
16.06.1981.
Редни број у локалном регистру
15
Датум уписа у локални регистар
15.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 963/48 од 17.06.1948. год

Средњовековна утврђења Земуна сачувана су једино у остацима Цитаделе. То је четвороугаони замак са по једном кружном кулом на свакој страни, сачуван у деловима спољних зидова и кула, у висини до 2 метра. Замак је оријентисан према помоћним странама света. Зидови су од ломљеног камена, обложени опеком у кречном малтеру. У изворима се помињу још у IX веку, а чешће после XII века. Године 1609. још увек је сачувана, док се већ од XVIII века налази у рушевинама.