english
Терзијски мост
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1475/1800
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1372
Основ за упис у регистар
Решење Обласног завода за заштиту споменика културе АКМО у Приштини, бр. 568 од 22.12.1962.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник НРС бр. 51/59).
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 25/90

На путу Призрен–Ђаковица река Ереник (Рибник) премошћена је импозантним мостом. Својом дужином од преко 190 m, првобитном ширином кловоза већом од 3,5 m и ритмом оствареним преко једанаест полуобличастих лучних отвора, представља изузетно значајан пример старе мостоградње сачуване у Србији. Зидан је правилним тесаницима тамносивих и окер тонова, знатно надвишеног централног лука и растерећен дубоким, правилно зиданим нишама између лукова. Пошто се налази на траси старог средњоевековног пута и пошто је продужен услед промене речног тока, претпоставља се да је настао још крајем XV века. Но, свој данашњи изглед дугује радикалној преправци у XVIII веку, о којој сведочи турски клесани натпис. Преправка је изведена о трошку ђаковичког терзијског еснафа, по којем је мост добио име. Најопсежнији радови на санацији, враћању изворних облика и ревитализацији старог моста обављени су у периоду 1982–1984.