english
Благовештење под Кабларом
Основни подаци
Место
Овчар Бања
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1601/1602
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 372
Датум уписа у централни регистар
07.03.1983.
Редни број у локалном регистру
69
Датум уписа у локални регистар
24.02.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.1411/50 од 08.11.1950. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Манастир са црквом Благовештења налази се у Овчар Бањи. По својој архитектури једнобродне основе са истуреним правоугаоним певницама и полукружном апсидом, по елевацији простора који се преко трема и, првобитно спратне, лаком дрвеном преградом од наоса одвојене припрате уздиже ка куполи, по сачуваном фреско сликарству, иконама и елементима каменог и дрвеног намештаја, овај храм представља репрезентативни пример материјалних могућности и монашког укуса у првој половини XVII века. Из темеља сазидана 1601/2, црква је тада добила само иконе престоног низа на иконостасу. Њен ентеријер и западна фасада украшени су фрескама три деценије касније, иконостас је надвишен Чином и крстом са Распећем, а убрзо су репрезентативне иконе постављене и на преграду између припрате и наоса. Током времена – о томе сведоче записи – у манастиру су преписиване књиге, мењана је кровна шиндра и обнављан дрвени трем, президана апсида, око 1900. промењен иконостас, док се континуитет монашког живота делом прати и сукцесивним настанком трију конака у порти. Опсежни санациони и конзерваторско рестаураторски радови на архитектури и живопису изведени су у периоду 1966–76, радови мањег обима на објектима унутар порте током деведесетих година, а реконструисани стари иконостас враћен је у цркву 1994. Препокривање цркве клисом изведено је 2005.