english
Кућа Лужанина
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1856
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 510
Датум уписа у централни регистар
28.6.1983
Редни број у локалном регистру
122
Датум уписа у локални регистар
13.06.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Краљево бр.187/74 од 14.05.1975. год,
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Конак је подигао Лазар Лужанин кмет Миоковачки са двојицом браће, Алексијем и Јевремом, својим трудом и трошком 1856. године, како пише у тексту уклесаном у лучни довратник подрумских врата. На благо косом терену, са подрумом испод целе куће и доксатом дуж јужне фасаде преко којег се улази у кућу, четворосливног крова покривеног ћерамидом јако испуштене стрехе над доксатом, конак Лужанина грађен је у бондручној конструкцији, зидова испуњених ситним каменом, над подрумом од ломљеног камена притесаног по угловима. Као кућа имућне и јаке задружне породице чији је старешина био учесник Светоандрејске скупштине, конак Лужанина, грађен са идејом угледања на градске конаке, спада међу најразвијеније сеоске куће из половине прошлог века. Сведочећи о стамбеној култури села тога доба, конак Лужанина улогом свог власника у политичким збивањима добија и шири значај. Конзерваторски радови на фасади и измена кровног покривача извршени су 1978.