english
Катића кућа
Основни подаци
Место
Трстеник Маршала Тита 17
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
прва половина XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 485
Датум уписа у централни регистар
28.6.1983
Редни број у локалном регистру
61
Датум уписа у локални регистар
13.06.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.249/50 од 10.03.1950. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Кућа имућне и угледне трговачке породице Катића подигнута је у трећој четвртини XIX века. Њен власник, Стеван Катић, трговац из Трстеника рођен у селу Богдање, већ у првој генерацији стекао је углед и иметак, потврђујући својим примером ову често уочавану појаву у Србији претпрошлог века. Стеван је био посланик Светоандрејске Велике народне Скупштине 1858, значајне по одлуци да се кнезу Милошу поново преда власт. Његов син Петар, такође трговац, био је сенатор и посланик. Кућа Катића је спратна, ломљеним каменом зидана зграда, покривена ћерамидом. Већих димензија и снажније физичке структуре, њу карактерише широка опшивена стреха, већи прозори и пространи, с крајева испуштени трем у приземљу и на спрату дворишне стране. Приземље куће, са два камена, лучно завршена улаза, подељено је, с једне стране, на две стамбене просторије, а са друге, на делом укопан подрум, док је спратни део подељен на четири собе, по две са обе стране ходника у чијем продужетку је остава. Катића кућа је једна од ретких, готово у неизмењеном облику сачуваних староградских кућа, насталих као одраз потреба и схватања нарастајућег српског патријархалног грађанског слоја у другој половини XIX века.