english
Кућа Мете Усе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1941-1944 база НОБ-а
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр.257 од 16.5.1958. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54 /48).

У кући Мете Усе налазила се патризанска база у току НОБ-а.