english
Кућа породице Жујовић
Основни подаци
Место
Неменикуће
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
крај XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 112
Датум уписа у централни регистар
14.08.1981.
Редни број у локалном регистру
112
Датум уписа у локални регистар
16.06.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.2118/48 од 27.11.1948.год; Заводa за заштиту споменика културе града Београда Решење бр.550/2 од 04.09.1971.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Надомак Београда, код Сопота, у селу Неменикуће, налази се стара кућа породице Жујовић. Саграђена је 1873. на правоугаоној основи величине 10x7 m, са подрумом изнад кога се уздиже приземље са четири просторије. Конструкција је бондручна са испуном од чатме. На јужној страни куће налази се трем на дрвеним стубовима, који чине неку врсту чардака. четвороводни кров је покривен ћерамидом, има испусте и велику надстрешницу изнад степеништа за трем. Градитељ је посебну пажњу посветио обрадидрвених делова: прозори имају дрвене решетке и капке, стубови на трему су декоративно обрађени, а ограду трема чине вертикално постављене даске у дрвеном раму. Кућа породице Жујовић је стамбени објекат развијеног типа, карактеристичан за околину Београда у другој половини XIX века.