english
Стари амам
Основни подаци
Место
Нови Пазар 7. јула 24
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
последња четвртина XV века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 390
Датум уписа у централни регистар
07.03.1983.
Редни број у локалном регистру
97
Датум уписа у локални регистар
24.02.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Краљево бр.119 од16.04.1970. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Новопазарски хамам, данас у улици 7. јула број 24, у нашим крајевима представља редак пример типа двојног варошког хамама. Саграђен је између шездесетих и седамдесетих година XV века као задужбина Иса-бега Исхаковића, оснивача Новог Пазара. Налази се у најстаријем делу града и у непосредној близини турске тврђаве, на десној обали Рашке. По уздужној симетрали основе одвојена су два идентична дела – мушки и женски, обухватајући уобичајени систем просторија какве се иначе јављају код хамама двојне намене. Свака просторија је покривена куполом.