english
Средњовековни град Копријан (Курвинград)
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1372
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 205
Датум уписа у централни регистар
21.06.1982
Редни број у локалном регистру
1
Датум уписа у локални регистар
25.03.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.541/47 од 17.11.1947. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Средњовековни град Копријан, познат и под именом Курвинград, налази се 11 km јужно од Ниша, на обронку планине Селичевице изнад Јужне Мораве. Подигнут је за време кнеза Лазара, на темељима римског и византијског утврђења. Из натписа који је пронађен у грађевинском материјалу који су Турци донели у Нишку тврђаву зна се да је град сазидао Ненад, син казнаца Богдана 1372. Како је Копријан имао три капије, камени блок са уклесаним натписом стајао је, вероватно, изнад једне од њих. Основа града је у облику четвороугла, димензија 80x50 m. Био је заштићен масивнм бедемом висине до 10 m. Имао је пет кула, а донжон се налазио поред главне капије у североисточном углу бедема. Са свих страна град је опасан јарком. У унутрашњости је била велика цистерна чији су остаци видљиви. У насељу испод града пронађени су, приликом археолошких ископавања 1933, темељи цркве грађене у моравском стилу. Под у нартексу цркве био је од грубог мозаика, а у осталим деловима изведен је од наизменично сложених плочица белог мермера и зеленог камена, димензија 20x20 cm. Копријан је, у време борби за турски престо 1413, заузео и разорио султан Муса. После његовог пораза, султан Мехмед је град вратио деспоту Стефану Лазаревићу. Путописац Ами Буе помиње у првој половини XIX века рушевине Курвинхана. До данас је град недовољно проучен.