english
Римска гробница у Брестовику
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
III век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 14
Датум уписа у централни регистар
16.06.1981.
Редни број у локалном регистру
14
Датум уписа у локални регистар
15.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.200/48 од 12.02.1948. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Касноантичка гробница у Брестовику налази се на локалитету Вукашинова црква, а откривена је 1895. Гробница је оријентисана у правцу исток–запад. Прилаз са источне стране је у дужини од 4 m усечен у земљу и озидан каменом и опеком. Предворје је поплочано шестоугаоним опекама и више за око 1 m од средишњег простора правоугаоног облика, са конхама на северној и јужној страни. Предворје и средишњи простор гробнице били су делом видљиви и изнад површине, док је правоугаона просторија на западној страни, засведена полуобличастим сводом, у целини укопана у падину брда. У њој су се уз јужни, западни и северни зид налазиле три зидане гробне конструкције. Нижи делови гробнице зидани су каменом и опеком, сводови и нише искључиво опеком са дебљим малтерним спојницама, а конструктивни елементи врата и прозора су од тесаног камена. Гробница је била богато украшена фреско-декорацијом која је највише очувана у просторији са гробовима. Геометријске композиције које подражавају оплату од камених плоча као централни мотив имају представе риба и пловки, док се на западном зиду просторије са гробовима разазнају трагови људске фигуре. Подигнута у III или IV веку, ова гробница има најближе аналогије у гробницама из Сирије. Ревизиона истраживања извршена су 1955, а 1964. радови на заштити архитектуре и живописа.