english
Стара кућа на Варош капији
Основни подаци
Место
Београд Грачаничка 10
Прикажи на мапи
Општина
Период градње
крај XVIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 46
Датум уписа у централни регистар
17.06.1981.
Редни број у локалном регистру
46
Датум уписа у локални регистар
05.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика споменика културе града Београда бр.264/2 од 13.04.1965. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.
Налази се у Грачаничкој улици бр. 10. Саграђена је крајем XVIII века као породична стамбена кућа, а обновљена је око 1830. Има подрум, приземље и спрат. Зидана је у бондручном конструктивном систему, једноставно компонованих маса, са високим двосливним кровом. Главни тракт са бочно постављеним улазом окренут је према улици, док је јужно бочно крило увучено у двориште. На спратном делу куће, према дворишту, налазио се трем са дрвеним стубовима који је каснијим преправкама знатно измењен. Фасаде су омалтерисане, једноставно обрађене у класицистичком духу, без секундарне пластике, са наглашеном хоризонталном поделом изведеном помоћу профилисаних венаца. Прозори су једноставни, лепо обликовани. Својим положајем ова кућа на Варош капији маркира стару регулацију града и представља један од ретких сачуваних примера градске архитектуре панонског порекла на прелазу из XVIII у XIX век. Истовремено, у развоју архитектуре Београда, она документује период прелаза из балканске у средњоевропску архитектуру и један је од најранијих доказа усвајања новог начина грађења, обликовања и становања, као и преплитања културних утицаја на тлу Београда. Конзерваторски радови изведени су 1974.