english
Зграда I српске опсерваторије
Основни подаци
Место
Београд Булевар ЈНА 8
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1890-1891
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 104
Датум уписа у централни регистар
14.08.1981.
Редни број у локалном регистру
104
Датум уписа у локални регистар
18.06.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика споменика културе града Београда бр.1030/3 од 30.12.1968. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Налази се у Булевару ослобођења бр. 8. По оснивању Провизорне астрономске и метеоролошке опсерваторије 1887. у Београду, приступило се припремама за подизање зграде за њен смештај. Зграда Метеоролошке опсерваторије саграђена је 1890–91. као павиљон са спратом мање површине од приземља, према пројекту архитекте Димитрија Т. Лека, а по скици њеног оснивача, професора Милана Недељковића. Изведена је у духу романтизма. Главна фасада завршава се зупцима који образују атику и ограду терасе, постављене изнад једног дела поткровља, а остале фасаде степенастим забатима. Прозори у приземљу и улазна врата су лучно завршени. Декорацију фасада чине оквири прозора и испупчене хоризонталне траке на зидовима. Око зграде је формиран парк. Њеном изградњом Србија је добила прву зграду такве намене, опремљену савременим инструментима, установу дугог континуираног рада, из које се развијала и ширила ова служба. Конзерваторско-рестаураторски радови завршени су 1987–1988.