english
Докторова кула
Основни подаци
Место
Београд Кнеза Милоша 103
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1824
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 59
Датум уписа у централни регистар
18.06.1981.
Редни број у локалном регистру
59
Датум уписа у локални регистар
15.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика споменика културе града Београда бр.242/8 од 13.08.1965. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Налази се на Губеревцу (Кнеза Милоша 103). Саграђена је 1824. на до тада потпуно ненасељеном месту. Подигао ју је др Вито Ромита, Италијан, један од првих лекара обновљене Србије. Иако стамбене намене, зграда је имала одлике куле – четвртасти облик, спољне зидове од необрађеног камена и релативно мале прозоре, па је у народу прозвана Докторова кула. Грађена је од камена и опеке, правоугаоне је основе и има подрум, приземље и спрат. Распоред просторија је симетричан. Просторије у приземљу имале су споредну, вероватно економску намену, док су просторије на спрату биле намењене за становање и примање. Њихова репрезентативност потврђена је и унутрашњом опремом и декорацијом: таванице су обрађене у малтеру, декоративно профилисане, а столарија је од масивног дрвета. Архитектонска обрада фасада сведена је на декоративни мотив над прозорским отворима спрата у облику зашиљеног лука који је оријенталног карактера. Утицај средњоевропске архитектуре с почетка XIX века огледа се у величини и висини просторија, посебно оних репрезентативних на спрату. Зграда сједињује одлике куле, конака и палате и спада међу прве веће објекте грађене у Србији после Другог српског устанка. Намену здравствене установе добила је 1861, а данас је у њој смештена Психијатријска клиника.