english
Зграда III мушке гимназије
Основни подаци
Место
Београд Његошева 15
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1906
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 40
Датум уписа у централни регистар
17.06.1981.
Редни број у локалном регистру
40
Датум уписа у локални регистар
15.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика споменика културе града Београда бр.681/9 од 14.09.1964. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Налази се у Његошевој улици бр. 15. Саграђена је 1906. према пројекту архитеката Драгутина Ђорђевића и Душана Живановића, а радове је извео предузимач Васа Тешић. Архитектонски је обликована у стилу академизма. Има приземље и спрат. Конципирана је као слободна грађевина, повучена према улици, са основом у облику ћириличног слова „Ш“, која обухвата главни подужни тракт са наглашеним централним ризалитом и три попречна дворишна крила од којих је средње знатно краће. Обрада фасаде заснива се на строго спроведеној класичној симетрији. Средишњи ризалит главне фасаде јако је наглашен као и део са каријатидама на улазном порталу, удвојеним стубовима на спрату, богатом пластичном декорацијом прозорских отвора и три бронзана попрсја – Доситеја Обрадовића, Вука Караџића и Јосифа Панчића, радовима познатог вајара Петра Убавкића. Архитектонску пластику извео је Фрања Валдман, а сликарске декорације ентеријера Драгутин Инкиостри Медењак и Пашко Вучетић. У развоју средњег школства у Београду, Трећа београдска гимназија имала је изузетан значај и као педагошка институција и као архитектонски простор организован по најмодернијим европским принципима. Конзерваторско-рестаураторски радови на објекту извођени су 1970–71. и 1997. Кровни покривач је замењен 2002.